Etiket arşivi: ENERJİ TASARRUFU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve NEDEN ENERJİ TASARRUFU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve NEDEN ENERJİ TASARRUFU

Enerji verimliliği demek tüketilen enerji miktarının, kalitesini ve niteliğini düşürmeden ülkede ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı etkilemeden tasarruflu kullanmayı sağlayarak en aza indirmektir. Enerji tasarrufunu sağlamadan önce ilk önce enerji tasarrufu nedir bilmemiz gerekir.

Enerji tasarrufu, enerjiden hiç faydalanmamak ya da enerjiyi hiç kullanmamak demek değil, enerjiyi akıllıca ve ihtiyacımız olduğu kadar kullanmak demektir. Bu durumla ilgili toplumun en önemli kısmını oluşturan ailelere büyük görevler düşmektedir. Kadınlar günlük işlerini hallederken enerji tüketimi konusunda çocuklarına örnek olmalıdırlar. Temiz ve rahat bir ortamın sağlanabilmesi için yapılan aydınlatmalar, temizlik, ısınma, kişisel bakımlar ve benzeri gibi durumlar için aile bireyleri enerji kaynaklarını kullanmaktadırlar. Toplam enerji tüketimine ait elde edilen bulgulara göre enerji kullanımı %40’ı sıcak su sağlamada, yiyecek hazırlama, bulaşık be çamaşır yıkamada, kişisel bakımda, eğlenme, dinlenme ve iletişim faaliyetlerinde harcanmaktadır. %60’ı ise konutun sahip olduğu özellikler ile ilgilidir.

Eenrji, hayatımızın her yönünü etkilemektedir. Sadece bize ışık ve ısı sağlamaz, aynı zamanda ulaşım araçlarına da yakıt sağlayarak bize kolaylıklar sağlar. Bu amaçla enerjinin akıllıca kullanımı yaygınlaşması için, mesajların doğru bir şekilde yayılması sağlanmalıdır. Bu mesajlardan biri de yenilenebilir enerji kaynaklarını doğru kullanmamız ve enerji verimliliğine daha fazla odaklanmamız gerektiği ile ilgilidir.

Yaşanılan hızlı nüfus artışı ile ülkemizde her gün yenilenmekte olan teknolojik yönelimler daha fazla enerji tüketimine neden olmaktadır. Bu nedenle enerjinin verimli kullanımının sağlanmasında en temel faktör enerji yoğununluğunun düşürülmesidir.