Etiket arşivi: enerji verimliliği

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve NEDEN ENERJİ TASARRUFU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve NEDEN ENERJİ TASARRUFU

Enerji verimliliği demek tüketilen enerji miktarının, kalitesini ve niteliğini düşürmeden ülkede ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı etkilemeden tasarruflu kullanmayı sağlayarak en aza indirmektir. Enerji tasarrufunu sağlamadan önce ilk önce enerji tasarrufu nedir bilmemiz gerekir.

Enerji tasarrufu, enerjiden hiç faydalanmamak ya da enerjiyi hiç kullanmamak demek değil, enerjiyi akıllıca ve ihtiyacımız olduğu kadar kullanmak demektir. Bu durumla ilgili toplumun en önemli kısmını oluşturan ailelere büyük görevler düşmektedir. Kadınlar günlük işlerini hallederken enerji tüketimi konusunda çocuklarına örnek olmalıdırlar. Temiz ve rahat bir ortamın sağlanabilmesi için yapılan aydınlatmalar, temizlik, ısınma, kişisel bakımlar ve benzeri gibi durumlar için aile bireyleri enerji kaynaklarını kullanmaktadırlar. Toplam enerji tüketimine ait elde edilen bulgulara göre enerji kullanımı %40’ı sıcak su sağlamada, yiyecek hazırlama, bulaşık be çamaşır yıkamada, kişisel bakımda, eğlenme, dinlenme ve iletişim faaliyetlerinde harcanmaktadır. %60’ı ise konutun sahip olduğu özellikler ile ilgilidir.

Eenrji, hayatımızın her yönünü etkilemektedir. Sadece bize ışık ve ısı sağlamaz, aynı zamanda ulaşım araçlarına da yakıt sağlayarak bize kolaylıklar sağlar. Bu amaçla enerjinin akıllıca kullanımı yaygınlaşması için, mesajların doğru bir şekilde yayılması sağlanmalıdır. Bu mesajlardan biri de yenilenebilir enerji kaynaklarını doğru kullanmamız ve enerji verimliliğine daha fazla odaklanmamız gerektiği ile ilgilidir.

Yaşanılan hızlı nüfus artışı ile ülkemizde her gün yenilenmekte olan teknolojik yönelimler daha fazla enerji tüketimine neden olmaktadır. Bu nedenle enerjinin verimli kullanımının sağlanmasında en temel faktör enerji yoğununluğunun düşürülmesidir.

 

 

ENERJİ NEDİR?

ENERJİ NEDİR?

Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Tüm maddelerde mevcut olan, ısı ve ışık biçiminde ortaya çıkan, organizmanın etkin gücüdür.  Yetişkinlerden çocuklara kadar herkesin muhatap olduğu manevi bir güçtür.  Enerji kaynaklarının hızla ve bilinçsizce tükettiği 21. yüzyılda, küresel ısınmadan kaynaklanan yaşanılan iklim değişikliği ile birlikte enerji verimliliği en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir.

Günlük yaşamamızda hane içinde ya da hane dışında kullanmakta olduğumuz tüm ürünler elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Buzdolabından çamaşır ve bulaşık makinelerine, radyo ve televizyondan bilgisayarlara, ütüden fırına kadar tüm aletlerin çalışması için elektrik enerjisine gereksinim duyulur. Bunun dışında otomobillerde benzin, mazot gibi petrol ürünleri, sobalarda da yakıt olarak kömür kullanılmaktadır. Kısacası bir düzenin sağlanması için enerjiye ihtiyaç vardır.

Enerji Çocuk

Enerji Çocuk

Yukarda belirtilen tüm bu aletler tıpkı bir insan vücuduna benzer. Nasıl ki insanlar sosyal yaşamlarımda enerji kaybedip yoruluyorlarsa, kullandığımız bu aletlerde enerji kaybedip belli bir süre sonra kullanılamaz hale gelmektedirler. Bu makinelerin yaşam sürelerini uzatmak ve tasarruf sağlayabilmek için enerji verimliliği bilincinde olunmalıdır. Enerji verimliliği, tükettiğimiz enerji miktarının, üretim miktarı ve kalitesini düşürmeden, ülke ekonomisinin kalkınmasını engellemeden en aza indirmektir. Bu alanda yapılan birçok önemli çalışma vardır. Bu projelerden bir tanesi de “Enerji Çocuk” adında yürütülen çalışmadır. Bu çalışma kapsamında gelecek nesil olan çocukları doğru bilinçlendirmek adına projeler yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı çocuklara enerji kaynaklarını tanıtmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini ve bu kaynakları tasarruflu kullanımı konusunda bilinçlendirmektir. Bunlar çocukların zamanlarının büyük çoğunluğunu geçirdiği televizyon reklamlarında, bilgisayar oyunlarında, günümüz de popüler olan sosyal ağlarda, bu konularda yapılan animasyon ve çizgi filmlerdir. Bunların yanı sıra çocuklar arasında yapılan çeşitli yarışmalar ve eğitim programları gibi etkinlikler yapılmaktadır. Böylece çocuklar eğlenirken bir yandan da enerji verimliliği hakkında bilinçlenmektedir.

Çocukların günlük hayatta en çok zaman geçirdikleri etkinliklerden biri televizyon seyretmektir. Çocuklar ve yetişkinler televizyonu farklı amaçla izlerler. Çocuklar dünyayı öğrenmek, egolarını geliştirmek ve oyun-eğlence amacıyla televizyon karşısında günde en az 2 saat zaman geçirirler. Bu yüzden enerji verimliliği adına yapılan televizyon çalışmalarının çocuklar üzerinde büyük etkisi olacaktır. Bunun yanı sıra bu konuyla ilgili en önemli çalışmalardan biri bilgisayar oyunları olacaktır. Çocuklar oyunları keyifle oynarken, aynı zamanda enerji verimliliği ve enerji kaynakları hakkında bilgi edinip, bu kaynakları nasıl koruyabileceklerini bu oyunlar sayesinde öğreneceklerdir.

Eğitim alanında da “Enerji Çocuk” projesiyle ilgili çalışmalar da yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili “Naz” adlı karakter okullarda dağıtılacak olan broşürlerle öğrencilere tanıtılacaktır. Böylece çocuklar okullarında enerji ile ilgili eğitim alarak geleceğin bilinçli nesilleri olacaktır. Topluma sürdürülebilirlik sağlayan bu çalışmalar daha farklı alanlarda da çocukların karşısına çıkmaya devam edecektir.