Etiket arşivi: enerjinin önemi

ENERJİNİN TARİHİ

ENERJİNİN TARİHİ

İlk çağlarda insanoğlu enerjinin farkında değildi. Yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla hayvan gücünden faydalanırlardı. Zaman geçtikçe enerjinin gücünü keşfetmeye başladılar ve bunu günlük yaşamlarında kullanmaya başladılar. Bunlardan ilki de rüzgâr enerjisi oldu. Rüzgâr enerjisini yelkenler kullanarak iş yapan bir hale çevirdiler.

Enerjinin tarihini birtakım elde ettiğimiz kaynaklarla kısaca bir göz atalım:

1600’ler : Hollanda, Avrupa’da kömürü ilk bulan ülke olarak uzun süre bu ürünü dış ülkelere de sattı. Daha sonra İngiltere kendi kömürünü çıkarttı ve yine isteyenlere sattı. Bu yüzyılda, güneş enerjisinin, camla örtülü bir mekânda daha yüksek ısı oluşturduğu keşfedildi ve ilk limonluklar ya da seralar, evlerin hemen yanında, mekânı daha iyi ısıtmak ve bitki yetiştirmek amacı ile kullanılmaya başladı.

1700’ler : İngiltere, kömürünü ve ormanları enerji amaçlı olarak kıyasıya kullanıyordu. Kömür, buharlı makineler yüzünden tercih ediliyordu. Bu makinenin icadı da zaten kömür yüzünden olmuştu. Madenlere dolan suyu pompalamak için 1710 yılında buharlı otomobil motorunun ağababası olan makineyi yaptı İngiliz’ler. 1770’de James Watt geliştirdi ve endüstriyel bir güç haline getirdi.

1800’ler : Hızlı endüstri değişimi İngiltere’de başladı ve Avrupa ile Kuzey Amerika’ya yayıldı. Enerjiye ihtiyaç gösteren, tekstil ve mobilya üretimi gibi sektörlerin güçlenmesi ile bütün dünyaya ulaştı. 1804’de ilk buharlı lokomotif, 1807’de ilk buharlı gemi çalışmaya başladı. Gelişimin doğal sonucu olarak, daha çok makine fakat daha ucuz enerji arayışları başladı. Kömür yaygınlaştı fakat bilim adamları sıvı yakıt kullanmanın daha doğru olacağını düşünmeye başladı. Elektrik üretimi için kömüre alternatif olarak, hidroelektrik, güneş ve jeotermal kaynaklar gündeme geldi.

1839 da, Edmond BECQUAREL tarafından güneş ışığının elektrik üretebildiği fark edildi. Güneş enerjisi ilk kez, Fransa’da 1860’da kullanılmaya başladı. Cam kapaklı, demir gövdeli, yansıtıcı yüzeyli kolektörler suyu ısıtmak için kullanılmaya başladı. Hatta küçük bir buhar makinesine buhar üretmeyi bile becerdiler.

Yüzyılın sonlarında Jeotermal kaynaklar, ısıtma ağırlıklı olarak ve yel değirmenleri ile birlikte elektrik üretimi amaçlı kullanılmaya başladı.

Amerika, Pansilvanya’da petrol bulundu ve havagazı, benzin, fuel-oil gibi yan ürünleri ile tüm alanlarda yerini aldı. İçten yanmalı motorların bulunması ile petrol çok daha önem kazandı.

1900’lar : Daimler-Benz ilk otomobili yaptı, Ford seri üretime geçti, Wright kardeşler uçmayı başardı. Süratli taşımacılık petrol tüketimini hızlandırdı.. Bu arada 1914 de İstanbul, elektrikle tanıştı.

Fosil yakıtların çevreye zararları yüzyılın ortalarından itibaren bizi, “alternatif” dediğimiz farklı arayışlara yöneltti. Bunlar uzun süredir biliniyordu fakat yaygınlaşma fırsatı bulamamışlardı.. Nükleer enerji, etkileyici bir güçtü fakat önlenemeyen radyasyon etkisi yıkıcı sonuçlar doğuruyordu.

Aralık 1973 krizi, önce Amerikan petrol şirketlerinde ve ardından halkta paniğe yol açtı. İsrail-Arap çatışmasının sonunda batıyı cezalandırma yöntemi olarak Arap’lar tarafından uygulanan petrol ambargosu ile benzin fiyatları fırladı ve bütün dünyada kuyruklar başladı. İran devrimi ve Irak’ın Kuveyt’ i işgali de fiyatları etkiledi ve yeni krizlere neden oldu. Petrol fiyatları hala güçlü bir ekonomik parametre.

2000’ler : Alternatif arayışları, bir bölgeye ya da bir kaynağa bağlı olmayan yenilenebilir enerji kaynağı arayışları, büyük bir ivme kazandı.

Görüldüğü gibi tarihin her döneminde enerji insanlara kolaylıklar sağlamıştır. Şu an yaşadığımız 21.yüzyılda hala enerji daha da gelişerek yaşamımıza büyük kolaylıklar sağlamaktadır.  Enerjinin tarhini bilmemiz bizleri daha bilinçli birer tüketici haline getirir. Bu tüketicilerden en önemli kısmını çocuklar kapsamaktadır. Bu bilgiler de onlara kitle iletişim araçları ile sunulmaya çalışılmaktadır.

 

ENERJİNİN ÖNEMİ

ENERJİNİN ÖNEMİ

Her şeyin bir sonu olduğu gibi enerjinin de bir sonu vardır. Malesef bilinçsizse kullanılmasından dolayı enerjinin de sonuna da gittikçe yaklaşılmaktadır. Bunun en önemli sebebi insanların enerjinin öneminin farkında olmamasıdır. Herkes bilinçli bir birey olursa gelecek nesillerde de enerji kullanımında enerji tutumu olur. Enerji tutumu da sınırlı olan enerji kaynaklarımızın en verimli bir biçimde kullanılması demektir. Bu da demektir ki enerji tüketiminin azaltılmasını sağlayacaktır. Enerji tutumunda da kastedilen az enerjiyle yine çok iş yapmaktır.

Enerji gün geçtikçe hayatımızın daha da önemli bir parçası olmaktadır. Evlerde, iş yerlerinde gerek beyaz eşyalarda gerek teknolojik aletlerin çalışmasında enerjiye ihtiyaç duyarız. Hayatımızın her noktasında bize kolaylık sağlayan enerji, az emekle tüm işlerimizin kısa sürede görülmesini sağlar. Bu kolaylıklardan sürekli faydalanabilmek için enerjiyi tutumlu bir şekilde kullanmamız gerekmektedir.

Hiçbir insan yaşadığımız modern zamanda elektriksiz bir yaşam süremez. Mesela; elektrik olmayan bir ev düşünelim. Elektriğin olmaması demek evdeki tüm elektrikli eşyalardan yoksun olacağımız anlamına gelir. Annelerimizin işlerini kolaylaştıran elektrik süpürgesi veya diğer beyaz eşyalar, gençlerin ellerinden düşürmediği cep telefonlarının şarjsız kalması, çocuklarımızın ödev araştırmaları için ansiklopedilerin yerini alan bilgisayarların çalışmaması bizlere yaşanılması güç bir hayata neden olacaktır.

Hayatımızda bu denli önemli bir yere sahip olan enerjiyi, ileride sıkıntı yaşamamız için tasarruflu kullanmalıyız. Yapabileceğimiz ufak tutumlu davranışlarla -örneğin evlerde odaların tüm ışıkları açmamak, sadece bulunduğumuz yerin ışığını açmak, kullanmadığımız zamanlarda elektrikli aletlerin fişini çekmek- çocuklarımıza da örnek bireyler olup, gelecek nesile yaşanılabilir bir hayat sunmuş oluruz.