Doğalgaz

Doğalgaz yerkabuğunun  içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında  ham petrolden sonra ikinci sırayı alır. Doğalgazın büyük bölümü  (%70-90'ı),  Metangazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur .Diğer bileşenleri; etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H10) gazlarıdır. İçeriğinde es ermiktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) vehidrojensülfür (H2S) de bulunur.
 

Doğalgazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri,  yeraltındaki petrol'ün de bileşenleridir .Doğalgaz geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız bir atık olarak görülmüş ve  petrol üretim tesislerinde yakılarak uzaklaştırılmıştır. Günümüzde ise oldukça değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak sıklıkla evlerde ve endüstride  kullanılmaktadır.
 

Dünya üzerinde Antarktika dışında tüm kıtalarda doğalgaz üretilmektedir. Dünyadaki en büyük üretici BağımsızDevletlerTopluluğu'dur. ABD, KanadA,  Hollanda ve İran da önemli doğalgaz üreticileri ülkelerdendir.
 

Doğalgazı en verimlive en ucuz taşıma yöntemi boru hattı kullanımıdır .ABD'de büyük bölümü II.Dünya Savaşı sırasında döşenmiş yaklaşık 3,2milyon km doğalgaz boru hattı vardır. Bunun yanında doğalgaz basınçlı tanklarda sıvılaştırılmış olarak da taşınabilir. Sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) taşıma sırasında çok yüksek basınçaltında ve düşük sıcaklıklarda tutulması zorunluluğu, bu taşımayöntemini boru hattı yöntemine gore daha verimsiz kılmaktadır.
 

Doğalgaz, petrol ile birleşik olarak bulunduğundan petrol alanlarının yoğun olduğu yerlerdedir. Sürekli gelişen bir doğalgaz endüstrisi vardır. Bugün Dünya'nın en geniş doğalgaz alanı Katar'ın kuzey bölgesindedir. Öyleki burada 25 trilyon metreküp gaz olduğu tahmin edilmektedir.