Petrol

Petrolneft ya da yer yağıhidrokarbonlar oluşmuş, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendisine özgü kokusu olan, yeraltından çıkarılmış doğal yanıcı mineral yağı. Latince’de taş anlamına gelen "petra" ile yağ anlamına gelen "oleum" sözcüklerinden oluşmuştur (Petra oleum= Petrol).
 

Petrol halk arasında, yalnız belirli bir yakıt (benzingazyağıdizel - motorinmotor yağıfuel oil) olarak bilinmesine rağmen, aslında petrol kelimesi doğal halde bulunan ve yeraltından çıkarılan işlenmemiş ham petrol anlamına gelmektedir.
 

Petrol, hidrokarbonların karışımından meydana gelmiş olup, her zaman sabit bir kimyevî bileşimi yoktur. Doğal akaryakıt olan ham petrol, bulunduğu memleketlere gore  değişen bileşimler gösterir. Örneğin; Amerika'daözellikle Pensilvanya bölgesinde çıkarılan petroller genellikle hidrokarbon  sınıfından olan  bileşikleriRusya petrolleri, kötü kokulu  naften sınıfından bileşikleri; Romanya petrolleri ise bu ikisinin bir karışımını içerir.
 

Çeşitli tipteki petrollerin kendine has ağırlıkları 0,80-0,96; alevlenme noktaları 15-120 °C ve ortalama ısıtma kuvvetleri 10,500 kcal/kg'dır. Ortalama elementel bileşimleri ise; karbon %84,hidrojen %12, oksijen %1 olup çok az miktarda da kükürt bulunur. Teksas ve  Kaliforniya petrollerinde kükürt diğerlerine oranla fazladır.
 

Değişik kimyasal içeriğe sahip  hidrokarbonların  biraraya gelerek oluşturduğu değişik kimyevi  bileşimde olan çok sayıda petrol tipi bulunmaktadır  (Örneğin: parafin bazlı petrol, asfalt bazlı petrol gibi).
 

Yüzmilyonlarca yıl önce, denizlerde yaşayan ya da suların denizlere sürüklediği hayvan ve bitki kalıntıları anaeorabik bir ortamda, gerekli şartlar altında (ısıbasınçvemikroorganizmalarınetkisiyle), ham petrole benzer kerojeni meydana getirmiştir. Kerojen sonradan, yukarı tabakalara doğru göçetmesi esnasında gittikçe değişmiş ve ham petrol meydana getirmiştir. Bu yüzden de hiçbir sahanın ham petrolü, tam olarak öteki bir sahanın ham petrolüne uymaz; muhakkak az çok farklar bulunur. Hatta bu durum, aynı bir petrol sahasında bile, çoğu zaman görülür.
 

OPEC'in kurucusu Venezuellalı politikacı Juan Pablo Pérez, doğaya ve dünya siyasetine yaptığı olumsuz etkilerinden dolayı petrol  şeytanın pisliği  olarak tanımlamış ve gelecekte insanlığın mahfına sebep olacağını öngörmüştü.
 

Kimyasal oluşumu
 

Oktan,petrolde bulunan bir hidrokarbondur. Çizgiler kovalent bağ, siyah küreler karbon ve beyaz küreler hidrojendirler.
 

Petrol, denizlerdeki bitki ve hayvanların çürüdükten sonraki kalıntılarından oluşur. Bu kalıntılar deniz yatağında milyonlarca yıl boyunca çürüdükten sonra, geriye yalnızca yağlı maddeler kalır. Çamur ve büyük kaya katmanları altında kalan yağlı maddeler de petrol ve gaza dönüşür.
 

Petrolün kimyasal yapısı farklı uzunluklardaki hidrokarbon zincirlerindenoluşur.Bu zincirler, petrolün arıtım sürecinde, damıtma sayesinde ayrıştırılıp benzinjet yakıtıkerosen gibi ürünler elde edilir.
 

Petrol endüstrisi

Petrol kuyusundan ham petrol çıkarılırken.
 

Petrol endüstrisi ve petrol ürünleri pazarlama (petrol tankerleri ve boru hatları genellikle) taşıma arama, çıkarma, rafinaj, küresel süreçler yer almaktadır.Sektörün en büyük hacimli ürünleri fuel oil ve benzindir. Petrol, aynı zamanda ilaç, solventler, gübre, pestisit ve plastikgibi birçok kimyasal ürünler için hammaddedir.
 

Petrol,birçoksanayi için çok önemlidir ve sanayileşmiş medeniyetler kendisi için önemli olduğunu bilir ve bu nedenle birçok ülke için önemli husustur. Dünyada petrol tüketimi her yıl yaklaşık olarak 30 milyar varildir ve üst petrol tüketicilerini büyük ölçüde gelişmiş ülkeler oluşturur.  2004 yılında tüketilen petrolün %24ünü Amerika tüketmişken 2007 yılında bu oran %21'e düşmüştür.
 

ABD'de, Arizona, California, Hawaii, Nevada, Oregon ve Washington eyaletlerinde, Batılı Devletler Petrol Derneği (WSPA) şirketi, rafineri dağıtım, üretim, taşıma ve petrol pazarlamadan sorumlu kurumdur. Kar amacı gütmeyen bu Ticaret kurumu, 1907 yılında kurulan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski petrol Ticaret birliğidir.

 

Günümüzde önemli bir enerji kaynağı olan petrol, aynı zamanda kimya sanayinin de ham maddesidir. Yurdumuzdaki petrol yatakları fazla zengin değildir. Mevcut petrol yataklarımız daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Batman, Siirt ve Diyarbakır'dadır. Adıyaman, Şanlı Urfa ve Mardin'de de petrol yatakları vardır. Üretilen petrol, ihtiyacımızın çok az bir kısmını (1/7) karşılamaktadır.[kaynak belirtilmeli] Geri kalan kısmını dışarıdan karşılamaktayız.
 

Yurdumuzda ham petrolün arıtılması için rafineriler kurulmuştur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretilen ham petrolün bir kısmı Batman Rafinerisine, bir kısmı da Batman-İskenderun boru hattı ile Dörtyol'a gönderilmektedir. Buradan da tankerlerle Ataş, İzmir ve İzmit rafinerilerine taşınmaktadır. İskenderun Körfezi ile Kırıkkale arasındaki petrol boru hattı ile de Kırıkkale Rafinerisine ham petrol aktarılmaktadır. Ayrıca Türkiye-Irak boru hattı ile Irak petrollerinin bir kısmı Yumurtalık Limanı'na taşınmaktadır. Bu taşımacılıktan Türkiye önemli bir gelir sağlamaktadır. Azerbaycan petrolünün de yapılacak boru hattı ile İskenderun Körfezi'ne getirilmesi planlanmaktadır. Yurdumuzda petrol aramalarına hızla devam edilmektedir