Projemiz

Konu:

 

Enerji ve su kaynaklarının tüketiminde rol oynayan en  önemli tüketici gruplarından biri ailedir. Aile fertlerinden olan çocuklar ise enerjinin günlük tüketiminde oldukça önemli bir kitleyi oluşturmaktadırlar.
 

Enerji verimliliği çalışmalarına vurgu yapılarak, başta evlerde olmak üzere çocukların bulunduğu her ortamda enerjinin çocuklar tarafından verimli kullanılması amacıyla çocuklarımızın enerji kullanımı ve tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi ve çocukların enerji verimliliği konusunda ülke ekonomisine katkıda bulunmasının sağlanması

 

Amaç:

 

Geleceğin ailelerini kuracak olan çocukların şimdiden enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesi çok önemli bir konudur. Bu bağlamda;

* Çarpan etkisiyle on binlerce çocuğun enerjiyi verimli kullanmayı öğrenmesi, bu yolla önce ev ekonomisine, sonra ülke ekonomisine katkıda bulunmasının sağlanması.

* Çocukların enerji verimliliğini gelecekteki nesillere anlatılmasında etkin rol üstlenmesinin sağlanması proje amacımızı oluşturmaktadır.

 

Hedef:

 

Ülke genelinde on binlerce çocuğa tiyatro, çizgi film, bilgisayar oyunları ve diğer görsel faaliyetlerle ulaşılarak bilinçlendirme çalışmasının yapılması ve evlerdeki enerji tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir.

 

Proje İşleyişi:

 

Projemizde Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılacaktır. İşbirliği sonucunda aşağıdaki uygulamalar hayata geçirilecektir:

  •  Enerji Verimliliği Kulübü
  •  Enerji  Çocuk Yönetim Kurulu
  •  Enerji Çocuk Liderleri
  •  Enerji Verimliliği Yarışma Çalışmaları

         - Enerji Verimliliği Proje Yarışması

         - Enerji Verimliliği Konulu Öykü Yarışması

  • Enerji Çocuk Çadırı
  • Enerji Çocuk Diyor Ki Çizgi Filmi Gösterimi
  • Enerji Çocuk Sticker ve Kırtasiye Malzeme Tasarımı.
  • Oyuncak Mağazaları İle Anlaşma